Wij zijn Manoah. Van huis uit gedreven in alles wat we doen!

Wij zijn Mark en Anne Marie Boon. Samen met onze dochters Matthanja, Jedidjah, Eljada en Talitha wonen wij in Gouda. Vanuit de gedachte dat ieder kind een warme en veilige plek verdient, zijn wij in 2008 begonnen met het opvangen van kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, eerst middels pleegzorg en sinds 2018 in ons gezinshuis. Wij zijn redelijk nuchter en stressbestendig (we hebben oog voor emoties van de kinderen maar ook een gezonde dosis relativeringsvermogen). Doordat we al een aantal jaren langdurige pleegzorgplaatsingen achter de rug hebben, hebben we al redelijk veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen die ernstige beschadigingen in het leven hebben opgelopen.

Wat heeft Manoah te bieden!

Gezinshuis Manoah biedt op kleine schaal zorg aan kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen. Wij bieden kinderen een veilige en warme plek. We helpen kinderen hun verleden een plaats te geven. Daarnaast gaan we op zoek naar gaven en talenten en helpen deze uit te bouwen. Hoewel wij leven en werken vanuit een christelijke levensvisie, zijn ook kinderen en jongeren die geen christelijke achtergrond hebben, meer dan welkom in ons gezinshuis.

Als gezinshuis bieden wij deze kinderen:

  • een liefdevol, betrokken en warm gezin
  • gestructureerde gezinssituatie die veiligheid borgt
  • herstel van het gewone leven met open kansen voor de toekomst
  • respect voor het eigene van ieder kind
  • normen en waarden van het “gewone” gezin

Ons gezinshuis ligt midden in het groen!

Ons gezinshuis is gelegen in Gouda, op een unieke locatie: landelijk en vrij, maar tegelijk op fietsafstand van school, de binnenstad en andere voorzieningen. In 2017 is ons huis gebouwd. Het is een heerlijke plek aan de Hollandse IJssel. Ons huis beschikt over 8 slaapkamers, 3 badkamers, een ruime en gezellige woonkeuken en een grote speel- en leefruimte.

Ook hebben we rondom de woning veel ruimte. Wij geloven dat het buitenleven kinderen goed doet. Het samen zijn met en het verzorgen van dieren, het helpen in de tuin, hutten bouwen en buitenspelen, is belangrijk voor ons en onze kinderen. Om het helemaal compleet te maken is er een voetbalveld en een grasveld met speeltoestellen zoals schommels, een trampoline en duikelrek.

In alle rust op adem komen...

Wij vinden dat kinderen onbezorgd en veilig moeten kunnen opgroeien. Daarom willen wij een plek bieden aan kinderen waar zij onbezorgd veilig kunnen zijn. Kinderen zijn een geschenk van God. Daarom mogen wij de kinderen opvoeden in afhankelijkheid van God, gedragen en gesteund door Hem.

Wij mogen voor deze kinderen zorgen, hen begeleiden op hun reis door het leven. Dit doen we door rust, regelmaat, relatie, ruimte, reflectie en respect te bieden. Daarbij staat rust voor ons voorop, daarom hebben wij voor de naam Hebreeuwse Manoah voor ons huis gekozen. Manoah betekent rust, op adem komen.

Via de zes zekerheden brengt Manoah hulp dichterbij!

RUST

Veel gezinshuiskinderen komen uit een onrustige situatie en hebben als eerste rust nodig. Zowel fysiek als mentaal. Rust ontstaat ook door betrouwbaar en duidelijk te zijn

REGELMAAT

Regelmaat biedt veiligheid en geeft duidelijkheid. We hanteren een vaste dagstructuur, vaste begeleiders, vaste rituelen en gewoonten waar nodig ondersteund door pictogrammen en foto’s.

RELATIE

Bij een succesvolle ontwikkeling is een goede relatie van wezenlijk belang. We besteden daarom veel aandacht aan het bouwen aan een goede relatie tussen de kinderen onderling en ons als ouders. Uitgangspunt is dat deze kinderen een duurzame relatie met ons kunnen opbouwen!

RUIMTE

Het is belangrijk dat de ruimte in en om ons huis gestructureerd en afgestemd is op de doelgroep. De kinderen hebben ruimte nodig om te groeien. Daarnaast wordt er nagedacht over hun eigen mogelijkheden, successen en ontwikkelpunten.

REFLECTIE

Om te ontwikkelen is het erg belangrijk om te leren reflecteren op jezelf. Dit geldt voor ons als ouders maar ook voor de kinderen.

RESPECT

Wij benaderen elk kind met respect voor de eigenheid van dit kind. Wij willen onze kinderen leren met respect om te gaan met zichzelf en met anderen. Het kind leert bij ons passende verantwoordelijkheid te dragen en betrokken te zijn.

Onze visie: inleven, meeleven en samenleven...

Wij hebben gekozen voor een samenwerking met de franchise organisatie Gezinshuis.com. Onderstaande citaat van Gezinshuis.com spreekt ons erg aan. “Onze denkwijze is dat mensen alleen mens kunnen zijn, door andere mensen”. Dit geldt vooral voor kinderen die al veel te veel hebben meegemaakt.

Onze visie op gezinshuizen is samen te vatten in drie kerncompetenties: inleven, meeleven en samenleven. Oftewel: wie ben je, hoe gaat het met je en wat kan ik voor je doen?” Vanuit deze houding willen wij veiligheid, structuur en geborgenheid bieden. Wij worden hierin ondersteund door Profila Zorg.

Contact met Manoah!

Heb je een vraag, wil je een keer kennismaken of heb je hulp nodig?
Je kunt ons een email sturen, bellen of appen. Wij helpen je graag verder.

NIEUWS

Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en hun eigen kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt. Deze ouders zijn...